NDT

ŚRODKI PRZECIWODPRYSKOWE

ŚRODKI TRAWIĄCE

TOPNIKI

KONCENTRATY BIOSTSTYCZNE

Luty twarde

Zestawy do badań nieniszczących NDT

Metody i techniki badań nieniszczących mają szczególne znaczenie przy ocenie jakości połączeń uzyskanych między innymi metodą spawania. Metody i techniki NDT dają możliwość wykrywania nieciągłości materiałów powstałych wskutek skórczów termicznych lub z przyczyn zmęczeniowych, niewidocznych dla oka ze względu na małe wymiary, a także nieciągłości zamkniętych wewnątrz materiału (pęcherze gazowe) spowodowanych niedoskonałością technologii metalurgicznej.

Do technik NDT należą metody:

   1. METODA PENETRACYJNA   

Metoda ta służy do wykrywania nieciągłości otwartych (pory, szczeliny, pęknięcia, nieszczelności).
Badania metodą penetracyjną realizuje się przy użyciu zestawu SPAWCHEM. Wszystkie elementy zestawu są wolne od halogenów i siarki. Sposób i warunki prowadzenia badań penetracyjnych, a także sposób oceny materiałów do tych metod opisuje polska norma PN-EN ISO 571-1 i 3452. Zaleca się stosowanie wywoływacza w postaci aerozolowej, gdyż gwarantuje on nanoszenie równomiernej cienkiej warstwy na testowany element. Jednakże na życzenie Klienta możliwa jest dostawa wszystkich trzech elementów zestawu penetracyjnego w kanistrach 5l.

W skład zestawu wchodzą:

  • zmywacz,
  • penetrant,
  • wywoływacz.

Zmywacz

________________________

Metoda penetracyjna barwna i magnetyczna

Penetrant

________________________

Metoda penetracyjna barwna

Wywoływacz

________________________

Metoda penetracyjna barwna

   2. METODA MAGNETYCZNA   

Metoda ta podobnie jak penetracyjna pozwala wykryć nieciągłości otwarte i dodatkowo zamknięte (pęcherze). Zestaw do badań magnetycznych SPAWMAG zawiera:

  • podkład biały,
  • zawiesinę czarnego proszku magnetycznego,
  • zmywacz podkładu (taki sam jak w metodzie penetracyjnej).

Adekwatna norma do oceny materiałów magnetycznych to – DIN EN ISO 9934-2.

Zestaw magnetyczny jest w przygotowaniu.

Zmywacz

________________________

Metoda penetracyjna barwna i magnetyczna

Podkład Biały

________________________

metoda magnetyczna

Zawiesina czarnego proszku magnetycznego

________________________

metoda magnetyczna