NDT

ŚRODKI PRZECIWODPRYSKOWE

ŚRODKI TRAWIĄCE

TOPNIKI

KONCENTRATY BIOSTSTYCZNE

Luty twarde

PREPARATY CIEKŁE WYSTĘPUJĄ w dwóch odmianach. Wersja niepalna na bazie wody o symbolu PPW i wersja bezwodna o symbolu PP (łatwopalna). Obie wersje preparatu są nieszkodliwe dla spawacza.

   PREPARATY CIEKŁE   

PŁYN PRZECIWODPRYSKOWY PP

________________________

Łatwopalny

PŁYN PRZECIWODPRYSKOWY PPW

________________________

Niepalny