NDT

ŚRODKI PRZECIWODPRYSKOWE

ŚRODKI TRAWIĄCE

TOPNIKI

KONCENTRATY BIOSTSTYCZNE

Luty twarde

PREPARATY TRAWIĄCE I INNE

Preparaty trawiące służą do chemicznej obróbki stali wysokostopowych oraz elementów wykonanych ze stopów aluminium po procesach spawania metodami MIG/MAG i TIG. Znakomicie usuwają zgorzeliny i naloty, które powstają podczas spawania elementów ze stali wysokostopowych eliminując w ten sposób konieczność obróbki mechanicznej. W przypadku elementów aluminiowych trawienie służy głównie przygotowaniu powierzchni do nakładania powłok lakierniczych.
Środki trawiące dzielimy – wg obrabianego materiału na stosowane do:

  •  stali wysokostopowych,
  • aluminium;

                                             wg konsystencji na:

  • pasty trawiące (żele),
  • płyny trawiące.

   ŚRODKI DO STALI NIERDZEWNEJ   

PASTY TRAWIĄCE PT-1, PT-2
Pasty służą do chemicznej obróbki stali wysokostopowych i mają postać żelu, który nanosi się pędzlem na spoiny. Tiksotropowe właściwości żelu umożliwiają stosowanie past na powierzchniach pionowych. Znakomicie usuwają zgorzeliny i naloty, które powstają w czasie spawania. Pasty oferowane są w kompletach z pastą neutralizującą ponieważ zawierają one składniki żrące i toksyczne. Neutralizacja niezużytej pasty trawiącej chroni pracownika przed zatruciem i poparzeniem a środowisko przed zanieczyszczeniem. Powstające podczas neutralizacji produkty są nieszkodliwe dla człowieka i jego otoczenia. Pasty nie zawierają chlorków. Obie odmiany pasty stosuje sie do tych samych celów. Różnią się one stężeniami składników a co za tym idzie prędkością trawienia.

PASTA TRAWIĄCA PT-1

________________________

do stali wysokostopowych

Pasta trawiąca PT-2

________________________

do stali wysokostopowych

PŁYN TRAWIĄCY PT

________________________

Do trawienia drobnych elementów

   ŚRODKI TRAWIĄCE DO ALUMINIUM   

PŁYN DO TRAWIENIA ALUMINIUM PT-ALU
Nie występuje w postaci pasty. Płyn stosuje się metodą natryskową lub nanosi przy pomocy pędzla.
UWAGA! Płyn PT-ALU jest toksyczny, podobnie jak pasty PT-1, PT-2,i płyn PT.

Płyn do trawienia aluminium PT-ALU

________________________

Koncentrat

   ŚRODKI PASYWUJĄCE   

PŁYN PASYWUJĄCY PPAS do stali nierdzewnej
Płyn stosuje się do przyspieszenia pasywacji powierzchni ze stali kwasoodpornej, bądź to po obróbce skrawaniem bądź po trawieniu. Płyn pasywacyjny nie jest toksyczny ale jest żrący.

Płyn pasywujący PPAS

________________________

do stali nierdzewnej

   NEUTRALIZATOR   

PASTA NEUTRALIZACYJNA PN-1
Pasta neutralizacyjna z technologicznego punktu widzenia nie ma znaczenia dla przeprowadzenia procesu trawienia lub pasywacji. Służy ona do neutralizacji pozostałych po trawieniu środków trawiących wszystkich rodzajów. Popłuczyny po procesie trawienia są zawsze jeszcze żrące i toksyczne i wymagają neutralizacji. Do tego celu służy właśnie pasta neutralizacyjna. Powstające w trakcie neutralizacji osady są nietoksyczne. Stosowanie polega na nanoszeniu pasty pędzlem na pastę trawiącą lub wlaniu pasty do popłuczyn. Zalecamy stosowanie pasty neutralizacyjnej. Można ją stosować do neutralizacji past trawiących innych producentów.

Pasta neutralizacyjna PN-1

________________________

Przeznaczona do neutralizacji pozostałej po trawieniu pasty trawiącej