NDT

ŚRODKI PRZECIWODPRYSKOWE

ŚRODKI TRAWIĄCE

TOPNIKI

KONCENTRATY BIOSTSTYCZNE

Luty twarde

PASTY TRAWIĄCE PT-1, PT-2
Pasty służą do chemicznej obróbki stali wysokostopowych i mają postać żelu, który nanosi się pędzlem na spoiny. Tiksotropowe właściwości żelu umożliwiają stosowanie past na powierzchniach pionowych. Znakomicie usuwają zgorzeliny i naloty, które powstają w czasie spawania. Pasty oferowane są w kompletach z pastą neutralizującą ponieważ zawierają one składniki żrące i toksyczne. Neutralizacja niezużytej pasty trawiącej chroni pracownika przed zatruciem i poparzeniem a środowisko przed zanieczyszczeniem. Powstające podczas neutralizacji produkty są nieszkodliwe dla człowieka i jego otoczenia. Pasty nie zawierają chlorków. Obie odmiany pasty stosuje sie do tych samych celów. Różnią się one stężeniami składników a co za tym idzie prędkością trawienia.

   ŚRODKI DO STALI NIERDZEWNEJ   

PASTA TRAWIĄCA PT-1

________________________

do stali wysokostopowych

Pasta trawiąca PT-2

________________________

do stali wysokostopowych

PŁYN TRAWIĄCY PT

________________________

Do trawienia drobnych elementów